Art|34|Basel

Type: Exhibition Catalogue Art|34|Basel
Author:
Editor: Holger Steinemann/Ursula Diehr
Languages: English French German
Number Of Copies: 1
ISBN: 3-7757-1560-6
Publisher: Hatje Cantz Verlag, Germany
Publish Date: 2003
Gallery Collection: Yes
Page Num: 674
Introduction:
Related.
Artists: DING Yi | FENG Mengbo | GENG Jianyi | LI Shan | LIU JIANHUA | PU Jie | SHI Yong | WU Yiming | XIANG Liqing | XU Zhen | XUE Song | YANG Fudong | YANG Zhenzhong | YU Youhan | ZENG Fanzhi | ZHAO Bandi | ZHOU Tiehai |
Exhibitions: 727.Art 34 Basel |
Texts:
Works: