Insomnia

Type: Exhibition Catalogue Insomnia
Author:
Editor:
Languages: Chinese English
Number Of Copies: 1
ISBN:
Publisher: BizArt, Shanghai
Publish Date: 2008
Gallery Collection: Yes
Page Num: 45
Introduction:
Related.
Artists: ZHANG Qing | ZHANG Ding | YANG Zhenzhong | YANG Fudong | XU ZHEN® | XIANG Liqing | TANG Maohong | SHI Yong | SHI Qing | BIRDHEAD | HUANG Kui | HU Jieming | CHEN Xiaoyun |
Exhibitions: 1793.Insomnia |
Texts:
Works: